Cookies nám umožnujú poskytovať lepšie služby. Používaním alebo zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Viac info o cookies.
Nákupný košík (0) Obchodné podmienky CHRÁNIČE ochrana kolena KNIHA Štefan Svitko a DAKAR OBLEČENIE COUNTRYCROSS It's time to ride.

VYHĽADÁVANIE


NAJNOVŠIA GALÉRIA

ukazka

ECMX Sverepec 2023

NAJNOVŠIE VIDEO

Test Husqvarna TE250 a FE450

Test Husqvarna TE250 a FE450

SPONZORI

galfer-sp
answer-sp
gregy-sp
maxima-sp

OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY Tomáš Kremeník
Podmienky nákupu aktualizované dňa 1. októbra 2015.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu motorado.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Storno objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu eshop@countrycross.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 948 517 192. Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300 € (9,038,-Sk), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 48 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Platby za tovar a poštovné Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Poštovné a balné pre každú samostatnú objednávku je 4 €. Cena za poštovné a balné zahrňuje cenu účtovanú za odoslanie zásielky a zabalenie tovaru do kartónovej krabice, bieleho baliaceho papiera podľa požiadaviek doručovateľskej služby a úhrada poistného za zásielku do výšky poistnej sumy rovnajúcej sa cene tovaru. Zásielky posudzujeme individuálne, vyhradzujeme si právo na posúdenie výšky poštovného. Objednávkový systém Vám vždy započíta 5 €. O výške poštovného na konkrétnu objednávku sa môžete informovať vopred e-mailom. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné nevraciame.

Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom na adresu eshop@countrycross.sk a to bez zbytočného odkladu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu – Tomáš Kremeník, Sádočné 49, 018 16 Domaniža. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie
- termín nákupu

Oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi písomne do 5 pracovných dní a vyrozumenie o stavu reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Kupujúci je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť dodací list, faktúru, doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením
- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Osobné údaje
Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke nášho internetového obchodu a to ihneď po prihlásení.

Ochrana osobných údajov
Využívaním služieb internetového obchodu motorado.sk súhlasíte so spracovaním, ukladaním a využívaním informácií o Vašej osobe a Vašich zrealizovaných nákupoch. Firma Tomáš Kremeník, Sádočné 49, 018 16, Domaniža, ako prevádzkovateľ internetového obchodu countrycross.sk, sa týmto zaväzuje k nižšie uvedenému:

Vaše súkromie plne rešpektujeme. S cieľom poskytovať vysokokvalitné služby musíme poznať niektoré Vaše osobné údaje. So všetkými Vami poskytnutými osobnými údajmi narábame a pristupujeme k nim ako v vysoko dôverným informáciám a chránime ich pred akýmkoľvek zneužitím. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Sú používané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. Tieto údaje nám umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vystaviť daňový doklad v súlade s platnou legislatívou, príp. identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. (ak sa táto uskutočňuje). Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a pod.) sú ukladané v bezpečnej databáze a za žiadnych okolností nie sú poskytované tretím stranám. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peňažnými prostriedkami na Vašich účtoch.

Záver
Internetový obchod countrycross.sk si cení Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné údaje pred akýmkoľvek zneužitím. Databázu údajov našich zákazníkov nepostupujeme, nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

<<   September 2023   >>

PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Čo nás čaká najbližšie

cal_icon 30.09.2023
MM SR + SP + Pohár SMF
Brezno - Lúčky
cal_icon 01.10.2023
Motokros o Pohár starostu
Nitrianske Rudno - Kaňová
cal_icon 01.10.2023
MM SR + SP + Pohár SMF
Brezno - Lúčky
...ďalšie udalosti

Reklama

tech20223

Fotka týždňa

Fotka mesiaca

Komentáre Staršie fotky